JavaScriptDays - Partnership

PARTNERSTVO

Generálny partner - s prednáškou

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Menovanie partnera pri zahájení konferencie
Odborná prednáška - 15 minút
Logo partnera na úvodnom slide prezentácie
Zmienka v tlačových správach spoločnosti GOPAS
PR článok o partnerstve v podobe Novinky na www.gopas.sk
1x voľný vstup na konferenciu
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 3x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)

Generálny partner - bez prednášky

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Menovanie partnera pri zahájení konferencie
Logo partnera na úvodnom slide prezentácie
Zmienka v tlačových správach spoločnosti GOPAS
PR článok o partnerstve v podobe Novinky na www.gopas.sk
1x voľný vstup na konferenciu
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 3x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)

Hlavný partner - s prednáškou

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Menovanie partnera pri zahájení konferencie
Odborná prednáška - 15 minút
1x voľný vstup na konferenciu
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 2x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)

Hlavný partner - bez prednášky

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Menovanie partnera pri zahájení konferencie
1x voľný vstup na konferenciu
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 2x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)

Partner

Logo partnera v streamovacej aplikácii
Logo partnera v cielených newsletteroch (distribúcia na viac ako 11 000 adries) - min. 1x
Logo partnera na webovej stránke konferencie v sekcii Partneri konferencie
Logo partnera na webovej stránke www.gopas.sk v sekcii aktuálne konferencie
Partnerská komunikácia na FB a LI profile spoločnosti GOPAS
Krátke brandované video (3 - 5 s) v prestávke medzi prednáškami (prístupné z oboch streamov)